Kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelu

Fasilitoimme vuonna 2019 Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa valmistelevan työpajasarjan. Työpajoissa koottiin tärkeimmiltä sidosryhmiltä toiveita ja ideoita ilmasto- ja kiertotalousaiheisiin hankkeisiin ja tiedontuotannon kehittämiseen.

Continue reading

Fennoskandian vihreän vyöhykkeen yhteistyö – arvionti

Olimme konsulttitiimissä, joka teki ympäristöministeriölle arvioinnin Fennoskandian Vihreän Vyöhykkeen yhteistyöstä. Yhteistyö tähtää Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseutujen luonnon ja kulttuuriperinnön suojeluun sekä alueellisen taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämiseen.

Continue reading

Strategiset LIFE -hankkeet

FIANT oli konsulttitiimissä, joka teki ympäristöministeriölle strategisten LIFE-hankkeiden 2021-2027 sidosryhmäkartoituksen (teemat: luonto ja biodiversiteetti, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, siirtyminen puhtaaseen energiaan).

Continue reading

Punaisen Ristin hankkeen loppuevaluaatio

Teimme Suomen Punaiselle Ristille Kambodzhassa toteutetun ’Building Resilient Communities’ -hankkeen loppuevaluaation. Hanke keskittyi katastrofiriskien hallinnan vahvistamiseen sekä terveyden edistämiseen yhteisötasolla ja kouluissa.

Continue reading

Lähetysseuran ohjelma-arvioinnit

Toteutimme vuonna 2020 Suomen Lähetysseuran vaikuttamistyön ohjelman ja kirkollisen työn ohjelman väliarvioinnit sekä synteesianalyysin Suomen Lähetysseuran neljän ohjelman väliarvioinneista.

Continue reading