Kestävä Liiketoiminta

Kestävässä liiketoiminnassa huomioidaan liiketoiminnan vaikutukset ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön, hyvää taloudellista tulosta unohtamatta. Kestävän kehityksen edistäminen tarjoaa yrityksille myös merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia Suomessa ja maailmalla. Tuemme yrityksiä kestävän liiketoimintansa ja vastuullisuustyönsä kehittämisessä. Erityisosaamistamme ovat yritysten ihmisoikeusvastuu, maakonsultoinnit sekä luonnon monimuotoisuus.

Yritykset ja ihmisoikeudet

Ihmisoikeusriskien hallinta on oleellinen osa kestävää liiketoimintaa.  Autamme yrityksiä integroimaan ihmisoikeusnäkökulman osaksi käytännön vastuullisuustyötään.

Toteutamme koulutuksia ja työpajoja, tuemme ihmisoikeussitoumuksen kehittämisessä, autamme ihmisoikeusriskien kartoittamisessa, arvioinnissa, hallinnassa ja seurannassa, teemme ihmisoikeusvaikutusten arviointeja ja tuemme valitusmekanismien kehittämistä.

Maakohtainen konsultointi

Meillä on kattava kokemus ja asiantuntemus erilaisista maakonteksteista Euroopan lisäksi Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Teemme toimintaympäristöanalyysejä ja erilaisia riskikartoituksia sekä tuemme yrityksiä kehitysvaikutustensa ja niihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa kehittyvissä maissa.

Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus ja yritysten rooli luontokadon hillitsemisessä on noussut tärkeäksi kestävän kehityksen teemaksi.

Autamme yrityksiä huomioimaan luonnon monimuotoisuuden liiketoiminnassaan esimerkiksi koulutusten, riskikartoituksen ja vaikutusarvioinnin avulla sekä tukemalla tavoitteiden asettamista ja mittareiden valintaa.