Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen tuo riskejä myös yrityksen liiketoiminnalle, sillä käytännössä kaikki liiketoiminta on joko suoraan tai epäsuorasti riippuvaisia luonnosta. Toisaalta yrityksen toiminnasta aiheutuu myös vaikutuksia luonnolle.

Koulutukset

Toteutamme käytännönläheisiä koulutuksia ja työpajoja luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta liiketoiminnassa. Koulutukset auttavat ymmärtämään, miten yrityksen liiketoiminta liittyy luonnon monimuotoisuuteen, ja tukevat jatkotoimien suunnittelua.

Vaikutusarvioinnit

Teemme vaikutusarviointeja, jotka auttavat yritystä tunnistamaan toimintansa vaikutuksia luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen. Arviointien avulla identifioidaan merkittävimmät luontovaikutukset, joihin yrityksen tulisi tarttua liiketoiminnan ja riskienhallinnan kehittämisessä.

Palautetta