Maakohtainen konsultointi

Toimintaympäristöanalyysit

Teemme asiakkaan tarpeisiin toimintaympäristöanalyyseja eri maakonteksteissa. Niissä tarkastellaan alueen poliittista, taloudellista, sosiaalista, kulttuurista, lainsäädännöllistä ja ympäristöllistä tilaa ja kehitystä. Ne antavat tärkeän työkalun yritykselle liiketoimintansa kehittämiseen.

Kestävän liiketoiminnan riskit

Toteutamme erilaisiin paikalliskonteksteihin liittyvien ihmisoikeus- ja ympäristöriskien sekä yhteiskunnallisten riskien kartoituksia ja niihin liittyviä konsultointeja. Teemme myös katastrofiriskianalyyseja.

Business with Impact

Tuemme yrityksiä kehitysvaikutustensa sekä niihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa kehittyvissä maissa. Autamme yrityksiä hyödyntämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita liiketoimintansa kehittämisessä ja viestinnässä.

Palautetta