Meistä

‘Fiant’ (lat.) tarkoittaa suomeksi tehtäkööt, tapahtukoot, tulkoot tehdyksi, mikä kuvaa haluamme palvella asiakkaitamme tehokkaasti ja käytännönläheisesti heidän omista lähtökohdistaan. Lähestymistapojen ja työkalujen jatkuva kehittäminen, erilaisten toimintakontekstien syvä ymmärrys sekä innostava tiimityö ovat työmme kivijalka.

FIANT Consulting Oy perustettiin vuonna 2012. Tarjoamme laadukkaita kestävään kehitykseen, ihmisoikeuksiin ja yritysvastuuseen liittyviä konsulttipalveluja yrityksille, julkiselle sektorille ja järjestöille.

Ihmiset

Asiantuntemuksemme ja verkostomme käytössäsi.

Elina Tran-Nguyen

Senior Consultant, osakas, hallituksen puheenjohtaja

Elina on rautainen sosiaalisesti kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien asiantuntija, jolla on pitkä kokemus erilaisten kestävään kehitykseen ja ihmisoikeuksiin liittyvien suunnitteluprosessien, arviointien, selvitysten ja koulutusten toteutuksesta.

Koulutustaustaltaan Elina on yhteiskuntatieteilijä ja suorittanut myös sosiaalisten vaikutusten arvioinnin opintoja Macquarie Universityssä. Suomen lisäksi hänellä on vankka työkokemus kehittyvistä maista, erityisesti Kaakkois- ja Etelä-Aasiassa sekä Afrikassa.

Elinalla erinomainen kyky konkretisoida, mitä globaalit kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien viitekehykset käytännössä tarkoittavat, ja miten niitä voi hyödyntää erityyppisten toimijoiden työssä. Hän painottaa työssään käytännönläheisyyttä, yhdessä tekemistä sekä eri toimijoiden lähtökohtien ymmärtämistä, mistä hän on myös saanut asiakkailta paljon erittäin hyvää palautetta.

Lisätietoja @Linkedin

Jaana Vormisto

Toimitusjohtaja, osakas

Jaana on pitkän linjan kestävän kehityksen asiantuntija, joka tuo työssään yhteen ympäristöllisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämisen sekä ihmisoikeudet. Hän on strateginen kehittäjä, jolla on rautainen ammattitaito prosessien, hankkeiden ja ohjelmien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, organisaation kehittämisessä, selvitysten tekemisessä ja kouluttamisessa. Koulutustaustaltaan hän on biodiversiteettitutkimuksen tohtori.

Jaanalla on monipuolista kokemusta kehittyvien maiden toimintaympäristöistä, erityisesti Etelä-Aasiasta, Latinalaisesta Amerikasta ja itäisestä Afrikasta. Hän on tehnyt työtä niin julkisen sektorin, yritysten kuin kansalaisjärjestöjen kanssa.

Jaana käyttää usein työssään lähestymistapaa, jossa hahmotetaan yhdessä eri asioiden välisiä yhteyksiä. Asiakkaat ovat kiittäneet häntä tästä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta sekä innostavan ilmapiirin luomisesta.

Lisätietoja @Linkedin

Aakkosemme

Nimellämme on tarina – lue mistä FIANT on tehty.

F

easibility

I

mpact

A

dding value

N

ew views

T

eamwork

Feasibility – toteutettavuus

Työssämme teoria ja käytäntö tukevat toisiaan. Tuemme käytännönläheisesti asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa erilaisissa toimintaympäristöissä meillä ja maailmalla.

Impact – vaikuttavuus

Tuemme asiakkaitamme toimintansa kehitysvaikutusten tunnistamisessa, kasvattamisessa, seurannassa ja arvioinnissa.

Adding value – lisäarvo

Mielestämme kaikkien avaintahojen tietojen ja taitojen tunnistaminen ja hyödyntäminen on kestävän kehityksen perusedellytys.

New views – uuden oppiminen

Panostamme työssämme uusimman tutkimustiedon hyödyntämiseen ja jatkuvaan oppimiseen.

Teamwork – tiimityö

Teemme dynaamista tiimityötä, jossa mukana olevien taidot ja kyvyt yhdistetään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.