Kestävä kehitys

Tuemme julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita kestävän kehityksen edistämisessä kehittyvissä maissa ja Suomessa. 

Kestävä kehitys maailmalla

Olemme kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan vahvoja asiantuntijoita. Meillä on luja kokemus tulosperustaisen ohjelma- ja hankehallinnon sekä ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan kehittämistyöstä. Tuemme asiakkaitamme myös sukupuolten välisen tasa-arvon, inklusiivisuuden, ilmastokestävyyden ja resilienssin valtavirtaistamisessa.

Mitä teemme?

Palvelemme asiakkaitamme monipuolisesti strategiaprosesseista rahoitushakemusten laatimiseen, sekä ohjelma- ja hankehallinnon eri vaiheissa.

Kestävä kehitys Suomessa

Agenda 2030 ja sen sisältämät kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat kaikille toimijoille yhteisen, globaalisti hyväksytyn viitekehyksen viedä kestävää kehitystä eteenpäin. Tuemme julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita näiden tavoitteiden edistämisessä Suomessa.

Mitä teemme?

Tuemme asiakkaitamme kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä:

Palautetta