FIANT

Asiantuntijasi kestävässä kehityksessä – sanoista käytäntöön.

FIANT Consulting Oy tarjoaa laadukkaita kestävän kehityksen ja kestävän liiketoiminnan asiantuntijapalveluita yrityksille, julkiselle sektorille ja järjestöille. Vastuulliset ja käytännölliset ratkaisut syntyvät yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Palvelut

// Kestävä liiketoiminta

Kestävässä liiketoiminnassa huomioidaan liiketoiminnan vaikutukset ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön, hyvää taloudellista tulosta unohtamatta.

Yritykset ja ihmisoikeudet

Ihmisoikeusriskien hallinta on osa kestävää liiketoimintaa. Autamme yrityksiä tuomaan ihmisoikeusnäkökulman osaksi käytännön vastuullisuustyötään.

Maakohtainen konsultointi

Autamme yrityksiä kehittämään liiketoimintaansa kehittyvissä maissa. Meillä on kattava kokemus eri maakonteksteista (Eurooppa, Aasia, Afrikka, Etelä-Amerikka).

Luonnon monimuotoisuus

Yritysten rooli luontokadon hillitsemisessä on noussut tärkeäksi kestävän kehityksen teemaksi. Koulutamme, kartoitamme riskit ja autamme luomaan tavoitteet ja mittarit.

// Kestävä kehitys

Tuemme julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita kestävän kehityksen edistämisessä kehittyvissä maissa ja Suomessa.

Kestävä kehitys maailmalla

Olemme kehitysyhteistyön ja kehityspolitiikan vahvoja asiantuntijoita. Kehitämme ihmisoikeusperustaista lähestymistapaa, sukupuolten tasa-arvoa, inklusiivisuutta ja ilmastokestävyyttä.

Kestävä kehitys Suomessa

Tuemme julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan toimijoita kestävän kehityksen ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä Suomessa. Teemme niin selvitykset, hankearvioinnit kuin koulutukset.

Maakokemus

Meillä on laaja maakokemus eri maanosista, niin Aasiasta, Afrikasta kuin Latinalaisesta Amerikasta. Lisätietoa maakokemuksestamme saat alla info -napeista.

Aasia

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

katastrofiapu; jälleenrakennus; laadukas koulutus

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

luonnon monimuotoisuus; ilmastonmuutos; katastrofiriskien hallinta; kestävät elinkeinot; ympäristöhallinto; kestävä metsänhoito; metsätyötekijöiden oikeudet ja turvallisuus; puun käyttö; sosiaalinen auditointi; sukupuolten tasa-arvo ja sosiaalinen inkluusio

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

lasten oikeudet

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

lasten ja naisten oikeudet; paikallishallinnon kehittäminen; katastrofiriskien hallinta ja katastrofiapu; vammaisten henkilöiden oikeudet; lastensuojelu; maaoikeudet; organisaation kehittäminen

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

laadukas koulutus; nuorten voimaannuttaminen; paikkatietopalvelut ja ihmisoikeudet

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

vesi- ja sanitaatiopalvelut ja ihmisoikeudet; lastensuojelu; syntymärekisteröinti; vammaisten henkilöiden oikeudet; kestävä metsätalous, ilmastonmuutos

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

varhaiskasvatus; nuorten työllistyminen; katastrofiapu

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

yritysten ihmisoikeusvastuu; koulutus

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

yritysten ihmisoikeusvastuu

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

lasten oikeudet

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

metsätalous ja puun käyttö; yrittäjyys

Afrikka

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

lasten oikeudet

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

kestävät elinkeinot (erit. naiset), ympäristönsuojelu, ilmastonmuutos

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

lasten oikeudet

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

yritysten ihmisoikeusvastuu

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

yritysten ihmisoikeusvastuu

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

demokratiatyö

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet; kestävä metsätalous; katastrofiriskien hallinta

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

lastensuojelu

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

yritysten ihmisoikeusvastuu

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

katastofiriskien hallinta; organisaation kehittäminen

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

kestävä metsätalous; ilmastonmuutos; sukupuolten tasa-arvo; yritysten ihmisoikeusvastuu

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

koulutus; toimeentulo; rauhantyö

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen; tyttöjen ja naisten oikeudet

Latinalainen Amerikka

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

sukupuoleen perustuvan väkivallan ennaltaehkäisy

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

lapsiystävällinen paikallishallinto; varhaiskasvatus

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

lastensuojelu; biodiversiteettitutkimus

laadukas koulutus; yrittäjyys; yritysvastuu; alkuperäiskansojen oikeudet; ekologinen demokratia; ruokasuvereniteetti

biodiversiteettitutkimus

Työt

Tutustu töihimme. Asiakkaanamme on niin yrityksiä, järjestöjä kuin julkisia toimijoita.

Yritysten ihmisoikeusvastuu ja kehitysvaikutukset

Yhteistyössä Finnpartnershipin kanssa itsenäisenä konsulttina teemme ihmisoikeusvastuukonsultointia yrityksille, jotka ovat hakeneet hankerahoitusta Finnpartnershipilta. Olemme myös kouluttaneet yrityksiä hakemustyöpajoissa kehitysvaikutuksista sekä kestävän kehityksen tavoitteiden integroimisesta liiketoimintaan.

LUE LISÄÄ »

Kehityspoliittisen toimikunnan julkaisut

FIANT toimi kehityspoliittisen toimikunnan asiantuntijaryhmien fasilitaattorina ja analyysien pääkirjoittajana. Ensimmäinen julkaisu käsittelee luonnon monimuotoisuutta, toinen ruokaturvaa ja ruokajärjestelmien tulevaisuutta ja kolmas Suomen kansainvälistä ilmastorahoitusta.

LUE LISÄÄ »

Meistä

‘Fiant’ (lat.) tarkoittaa suomeksi tehtäkööt, tapahtukoot, tulkoot tehdyksi, mikä kuvaa haluamme palvella asiakkaitamme tehokkaasti ja käytännönläheisesti heidän omista lähtökohdistaan. Lähestymistapojen ja työkalujen jatkuva kehittäminen, erilaisten toimintakontekstien syvä ymmärrys sekä innostava tiimityö ovat työmme kivijalka.

Palautetta