Selvitys suomalaisyritysten ihmisoikeuksien tilasta

Mitä teimme

Tuotimme SIHTI-hankkeessa kattavaa ja syvällistä tietoa 78 suomalaisyrityksen ihmisoikeusvastuun toteutumisesta. Selvityksen tuloksia on käytetty lähtötasotietona monissa eri yhteyksissä, sillä vastaavanlaisia selvityksiä suomalaisyrityksistä on tehty vähän. Selvitys toteutettiin yhteistyössä Hankenin, Ihmisoikeuskeskuksen ja 3bility Consultingin kanssa osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (tietokäyttöön.fi).

Tuotokset

Verkkojulkaisun löydät täältä.

Kuvat