Yritysten ihmisoikeusvastuu ja kehitysvaikutukset

Mitä teimme

Yhteistyössä Finnpartnershipin kanssa itsenäisenä konsulttina teemme ihmisoikeusvastuukonsultointia yrityksille, jotka ovat hakeneet hankerahoitusta Finnpartnershipilta. Tuemme yrityksiä mm. hankkeidensa ihmisoikeusriskien kartoituksessa erilaisissa maakonteksteissa, tähän liittyvän riskienhallinnan suunnittelussa sekä muiden ihmisoikeusvastuun kannalta keskeisten kehittämistoimien tunnistamisessa.

Olemme myös kouluttaneet yrityksiä hakemustyöpajoissa kehitysvaikutuksista sekä kestävän kehityksen tavoitteiden (SDGt) integroimisesta liiketoimintaan. Kuukausittain järjestetyissä koulutuksissa perehdyttiin yritysten rooliin kestävän kehityksen turvaamisessa ja edistämisessä, käytiin läpi osallistujien liiketoiminnan SDG-linkityksiä ja annettiin työkaluja niiden integroimiseksi liiketoiminnan kehittämiseen.