Lähetysseuran ohjelma-arvioinnit

Mitä teimme

Toteutimme vuonna 2020 Suomen Lähetysseuran (Felm) kirkollisen työn ohjelman ja vaikuttamistyön ohjelman väliarvioinnit. Neljässä maanosassa yhteensä 26 maassa toteutetun kirkollisen työn ohjelman väliarvioinnissa tarkasteltiin Felmin ja sen kumppaneiden laajaa ja monialaista työtä mm. tuloksellisuuden, vaikuttavuuden, kestävyyden ja tehokkuuden näkökulmista. Vaikuttamistyön ohjelman väliarvioinnissa keskityttiin Felmin oman ja yhdessä kumppaneiden kanssa tekemän vaikuttamistyön tuloksellisuuteen ja prosesseihin.

Lisäksi teimme synteesianalyysin Felmin kaikkien neljän ohjelman väliarvioinneista tukemaan ohjelmatyön kokonaisvaltaista edelleen kehittämistä.