Fennoskandian vihreän vyöhykkeen yhteistyö - arviointi

Mitä teimme

Olimme konsulttitiimissä, joka teki ympäristöministeriölle arvioinnin Fennoskandian Vihreän Vyöhykkeen yhteistyöstä. Arvioinnissa tarkasteltiin mm. sitä, miten hyvin yhteistyölle asetetut tavoitteet oli saavutettu sekä minkälaisia vaikutuksia yhteistyöllä oli ollut. Yhteistyö tähtää Suomen, Norjan ja Venäjän rajaseutujen luonnon ja kulttuuriperinnön suojeluun sekä alueellisen taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen edistämiseen.