Tunisian politiikkakoulu -ohjelman loppuevaluaatio

Mitä teimme

Toteutimme Tunisian politiikkakoulu -ohjelman loppuevaluaation, jossa tarkasteltiin Demo Finlandin ja sen yhteistyökumppaneiden työtä tunisialaisten poliitikkojen ja puolueiden kapasiteetin ja keskinäisen vuoropuhelun vahvistamiseksi. Ohjelma on tarjonnut poliitikoille tilan työskennellä yhdessä muiden puolueiden edustajien kanssa ja oppia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan monipuoluedemokratiassa. Evaluaatiossa ohjelmaa analysoitiin mm. tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden, tehokkuuden ja kestävyyden näkökulmista.

Demo Finland on aatteellisesti, puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalaisten eduskuntapuolueiden yhteistyöjärjestö.