Kestävän kaupunkielämän ohjelman valmistelu

Mitä teimme

Fasilitoimme vuonna 2019 Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) Kestävän kaupunkielämän ohjelmaa valmistelevan työpajasarjan. Työpajoissa koottiin tärkeimmiltä sidosryhmiltä toiveita ja ideoita ilmasto- ja kiertotalousaiheisiin hankkeisiin ja tiedontuotannon kehittämiseen. Pääkaupunkiseutua koskevaa ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä julkisten organisaatioiden, yritysten, tutkimuslaitosten ja asukkaiden kanssa vuoteen 2030 asti.