Strategiset LIFE -hankkeet

Mitä teimme

FIANT oli konsulttitiimissä, joka teki ympäristöministeriölle strategisten LIFE-hankkeiden 2021-2027 sidosryhmäkartoituksen (teemat: luonto ja biodiversiteetti, kiertotalous ja elämänlaatu, ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen, siirtyminen puhtaaseen energiaan). Tiimi tuki myös uusien strategisten LIFE-hankkeiden valmistelua. Strategiset LIFE-hankkeet ovat laajoja yhteistyöhankkeita, joilla toteutetaan ympäristöön, luontoon tai ilmastoon liittyviä kansallisia strategioita ja toimintaohjelmia sekä valtavirtaistetaan EU:n ympäristötavoitteita.