Alla olevassa kartassa näkyy maakokemuksemme.

Bolivia

Dominican Republic

Equador

Peru

Latin America Regional Cooperation

India

Cambodia

Lao PDR

Nepal

Pakistan

Timor Leste

Vietnam

Asia Regional Cooperation

Kenya

Mozambique

Sudan

Benin

Malawi

Denmark

Netherlands

Mali

Ethiopia

Uganda

Finland

Esimerkkejä FIANTin toimeksiannoista

Kehityspoliittinen toimikunta

Selvitys kehityspolitiikan ja kehitysyhteistyön roolista valtionhallinnossa, marraskuu 2018 – tammikuu 2019.

Selvitys eri sidosryhmien näkemyksistä KPT:n
toiminnan kehittämiseksi, kesä – syyskuu 2019.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus

Asiantuntijatukea ja koulutusta työntekijöiden oikeuksiin keskittyvän ohjelman tulosperustaiseen hallintaan ja kehittämiseen, 2015, 2016, 2017, 2018

Suomen Punainen Risti

Kambodzhassa toteutetun katastrofiriskinhallinta-hankkeen loppuarviointi, huhti – toukokuu 2019

Abilis-säätiö

Evaluaatio säätiön vammaisten oikeuksia edistävistä rahoitusmekanismeista tulosperustaisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden näkökulmasta, joulukuu 2015 – maaliskuu 2016

Suomen luonnonsuojeluliitto

Ihmisoikeusperustaisuus vastuullisessa liiketoiminnassa kaivannaisalalla -koulutus kaivannaisalan yritysten edustajille sekä viranomaisille, joulukuu 2014 – helmikuu 2015

Valtioneuvoston kanslia

Selvitys YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden huomioimisesta suomalaisyritysten liiketoiminnassa, lokakuu 2019 – helmikuu 2020

HSY

Kestävän kaupunkielämän ohjelman työpajojen fasiliointi, huhti – lokakuu 2019

Plan International Finland

EU-rahoitushakemusten laatiminen, 2017, 2018, 2019

Finneco Solutions Oy

Tukea eettisen ohjeiston ja ympäristö-, terveys- ja turvallisuussuunnitelmien laatimiselle, touko – syyskuu 2015

Ulkoministeriö

Sustainable WASH for All (SUSWA) -ohjelman lähtökohtaevaluointi (appraisal), touko – joulukuu 2019