Yritykset ja Ihmisoikeudet

Autamme asiakkaitamme toteuttamaan oman yrityksensä huolellisuusvelvoitetta (due diligence) YK:n ihmisoikeuksia ja yritystoimintaa koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Tuemme heitä myös tunnistamaan ja seuraamaan, miten heidän liiketoimintansa edistää kestävää kehitystä. Käytämme työssämme ihmisoikeusperustaisia menetelmiä ja työkaluja.

Palveluitamme:

  • ihmisoikeussitoumusten työstäminen
  • ihmisoikeusvaikutusten arvioinnit
  • ihmisoikeusvaikutusten seurannan kehittäminen
  • valitusmekanismien ja korjaavien toimenpiteiden kehittäminen
  • ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutusten välisten yhteyksien tunnistaminen
  • tapauskohtaiset selvitykset ja fasilitointoinnit
  • erilaisiin toimintaympäristöihin ja ihmisoikeuksiin sekä ihmisoikeuksiin yritystoiminnassa liittyvät koulutukset
  • YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDGt) edistävien vaikutusten tunnistaminen ja seuranta

Kestävä kehitys

Olemme tukeneet julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan organisaatioita kestävän kehityksen edistämisessä niin kehittyvissä maissa kuin Suomessa. Olemme tulosperustaisen hallinnon sekä ihmisoikeusperustaisen lähestymistavan asiantuntijoita, ja tarjoamme niihin liittyvää teknistä tukea ja koulutusta.

Tuloksellinen kehitysyhteistyö: Tuemme asiakkaitamme kehitysyhteistyön strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden suunnittelussa, toimeenpanossa, seurannassa ja arvioinnissa. Autamme myös laadunhallintajärjestelmien ja -työkalujen kehittämisessä sekä rahoituksen hakemisessa.

Kestävä kehitys Suomessa: Teemme ympäristölliseen ja sosiaaliseen kehitykseen liittyviä selvityksiä, tutkimuksia ja arviointeja. Tuemme asiakkaitamme ihmisoikeusnäkökulman integroinnissa työhönsä.