Meistä

FIANTin perustettiin vuonna 2012 tarjoamaan laadukkaita, ihmisoikeuksiin ja kestävään kehitykseen liittyviä konsulttipalveluja yrityksille, julkiselle sektorille, kansalaisjärjestöille ja muille toimijoille.

 

‘Fiant’ (lat.) tarkoittaa suomeksi tehtäkööt, tapahtukoot, tulkoot tehdyksi, mikä kuvaa haluamme palvella asiakkaitamme tehokkaasti ja käytännönläheisesti heidän omista lähtökohdistaan. Lähestymistapojen ja työkalujen jatkuva kehittäminen sekä innostava tiimityö ovat työmme kivijalka.

Jaana Vormisto

Jaanalla (FT, biodiversiteettitutkimus) on yli 15 vuoden kokemus ympäristöllisesti kestävän kehityksen edistämisestä ja sen yhdistämisestä sosiaalisesti kestävään kehitykseen sekä ihmisoikeuksiin. Hänellä on myös vahvaa osaamista ja kokemusta hanke- ja ohjelmasyklin hallinnosta, politiikka- ja strategiatason työstä, organisaation kehittämisestä sekä yhteistyökumppanien kapasiteetin vahvistamisesta. Hän on työskennellyt asiantuntijana erilaisissa organisaatioissa Suomessa ja maailmalla sekä tehnyt yhteistyötä niin julkisen sektorin, yritysten kuin kansalaisjärjestöjen kanssa. Jaanalla on vankkaa kokemusta kehittyvien maiden toimintaympäristöistä, erityisesti Latinalaisesta Amerikasta ja Etelä-Aasiasta.

Elina Tran-Nguyen

Elinalla (FM, Graduate Certificate on Social Impact Assessment) on yli 15 vuoden vankka, erilaisissa toimintaympäristöissä hankittu kokemus sosiaalisen kehityksen edistämisestä, ihmioikeusperustaisen lähestymistavan käytännön toteutuksesta, ohjelmien kehittämisestä ja hallinnosta sekä katastrofiriskien hallinnasta. Viime vuosina hän on keskittynyt enenevässä määrin yritysten ihmisoikeusvastuita koskeviin kysymyksiin. Elinalla on vahvaa työkokemusta kehittyvistä maista, erityisesti Kaakkois- ja Etelä-Aasiasta. Ennen FIANTia hän on työskennellyt UNICEFin sekä kansainvälisten ja suomalaisten kansalaisjärjestöjen palveluksessa.