Edistetään yhdessä hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä.

FIANT Consulting Oy

Tarjoaa laadukkaita asiantuntijapalveluita ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen kysymyksissä. Rautaisella asiantuntijuudellamme sekä vankalla käytännön kokemuksellamme autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.

Aakkosemme

F

FEASIBILITY – TOTEUTETTAVUUS
Kehitämme aktiivisesti parhaita tapoja tukea asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa erilaisissa toimintaympäristöissä. Työssämme teoria ja käytäntö tukevat toinen toisiaan.

I

IMPACT – VAIKUTTAVUUS

Asiakkaidemme tukeminen toimintansa vaikutusten tunnistamisessa, seurannassa ja arvioinnissa on oleellinen osa työtämme kestävän kehityksen edistämiseksi.

A

ADDING VALUE – LISÄARVO

Mielestämme kaikkien mukana olevien tahojen osaamisen ja kokemuksen tunnistaminen, hyödyntäminen ja vahvistaminen on kestävän kehityksen perusedellytys.

N

NEW LEARNING – UUDEN OPPIMINEN

Jatkuva uuden oppiminen ja uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen on meille tärkeää. Vuorovaikutteinen yhdessä oppiminen eri toimijoiden kesken on oleellista kestävässä ja tuloksellisessa toiminnassa.

T

TEAMWORK + TIIMITYÖ

Teemme dynaamista tiimityötä, jossa mukana olevien taidot ja kyvyt yhdistetään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

TIME TO ACT -SELVITYS

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG:t) tarjoavat yrityksille konkreettisen viitekehyksen kestävyysriskien hallintaan ja uusille liiketoimintamahdollisuuksille. FIANTin yhdessä 3bility Consultingin kanssa tekemän seurantatutkimuksen tulokset osoittavat, että yhä useammat suomalaisyritykset hyödyntävät tätä viitekehystä liiketoiminnassaan. Samanaikaisesti suuri osa yrityksistä ei vielä hyödynnä tavoitteita toiminnassaan.  Lue lisää: Time_to_act_Feb2020

WORDS TO DEEDS -SELVITYS

FIANTin yhdessä 3bility Consultingin kanssa tekemä selvitys osoittaa, että selvä enemmistö Suomen suurimmista pörssiyrityksistä on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia liiketoiminnassaan. Samanaikaisesti esimerkiksi vain 20 % tarkastelluista yrityksistä kertoo ryhtyneensä järjestelmällisemmin arvioimaan ihmisoikeusvaikutuksiaan. Lisäponnistuksia siis tarvitaan, jotta yritysten ihmisoikeussitoumukset konkretisoituvat käytännön toimiksi. Lue lisää: Words_to_Deeds_Nov_2019

NO TIME TO WASTE -SELVITYS

FIANTin yhteistyössä 3bility Consultingin kanssa tekemän selvityksen tulokset osoittavat, että vasta 11% tarkastelluista 110 suomalaisesta yrityksestä on integroinut SDGt liiketoimintaansa. Nämä globaalit tavoitteet tukisivat yrityksiä liiketoimintansa sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden vahvistamisessa sekä myös toimintansa kehittämisessä ja kansainvälisille markkinoille pääsyssä. Lue lisää: No_time_to_waste