Alla olevassa kartassa näkyy maakokemuksemme.

Bolivia

Dominican Republic

Equador

Peru

Latin America Regional Cooperation

India

Cambodia

Lao PDR

Nepal

Pakistan

Timor Leste

Vietnam

Asia Regional Cooperation

Kenya

Mozambique

Sudan

Benin

Malawi

Denmark

Netherlands

Mali

Ethiopia

Uganda

Finland

Esimerkkejä FIANTin toimeksiannoista

Kehityspoliittinen toimikunta

Nettipohjaisen kyselytutkimuksen toteuttaminen sukupuolten välisen tasa-arvon ja naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämisessä Suomen kehityspolitiikassa, marraskuu 2017 – helmikuu 2018

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus

Asiantuntijatukea ja koulutusta työntekijöiden oikeuksiin keskittyvän ohjelman tulosperustaiseen hallintaan ja kehittämiseen, 2015, 2016, 2017

Suomen Punainen Risti

Nepalissa toteutetun yhteisöperustaisen katastrofiriskinvähentämishankkeen evaluointi, elo-lokakuu 2016

Abilis-säätiö

Evaluaatio säätiön vammaisten oikeuksia edistävistä rahoitusmekanismeista tulosperustaisuuden ja ihmisoikeusperustaisuuden näkökulmasta, joulukuu 2015 – maaliskuu 2016

Suomen luonnonsuojeluliitto

Ihmisoikeusperustaisuus vastuullisessa liiketoiminnassa kaivannaisalalla -koulutus kaivannaisalan yritysten edustajille sekä viranomaisille, joulukuu 2014 – helmikuu 2015

FFD

Selvitystyö sekä evaluaatio FFD:n vuosina 2013-2016 antamasta metsäsektorin tuesta, helmi-kesäkuu 2017

Kepa ry. ja Kehys ry.

Selvitystyö suomalaisten kehitysjärjestöjen organisoitumisesta tulevaisuudessa, syys-joulukuu 2016

Ympäristöministeriö

Taustaselvitys lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden ravinteiden kierrätyksen valtakunnalliselle hankkeelle (yhteistyössä Kristiina Mikkola Consulting kanssa), kesä-syyskuu 2014

Finneco Solutions Oy

Tukea eettisen ohjeiston ja ympäristö-, terveys- ja turvallisuussuunnitelmien laatimiselle, touko-syyskuu 2015

Suomen suurlähetystö Vietnamissa

Pienten kaupunkien vesi- ja sanitaatio-ohjelma toimijoiden ihmisoikeusperustaisuuskoulutukset Vietnamissa sekä ohjelman asiakirja-analyysi ihmisoikeusperustaisuuden näkökulmasta, helmi-maaliskuu 2014