Konsultti- ja koulutuspalveluita

Tuemme ja koulutamme yrityksiä yhteiskuntavastuun käytäntöjen kehittämisessä, sekä teemme monipuolisesti kehitysmaasuhteiden ja kehitysyhteistyön kehittämiseen, toteutukseen ja arviointiin liittyvää asiantuntijatyötä. Edistämme osaamisellamme myös suomalaista koulutusvientiä kehittyviin maihin. Lue lisää

Vankkaa osaamista

Olemme kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien operationalisoinnin ammattilaisia. Asiantuntijuutemme pohjaa tutkimukseen ja laajaan käytännön kokemukseen erityisesti kehittyvissä maissa. Näin pystymme tukemaan asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa hyvinkin erilaisissa toimintaympäristöissä Suomessa ja maailmalla. Lue lisää

Tiimityötä

Olemme vahvasti sitoutuneet ihmisten hyvinvoinnin, ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistämiseen. Näemme ihmisten osallistumisen oman toimintaympäristönsä kehittämiseen tärkeänä voimavarana.

Lähestymistapojen ja työkalujen jatkuva kehittäminen sekä innostava tiimityö ovat työmme kivijalka. Palvelemme asiakkaitamme käytännönläheisesti heidän omista lähtökohdistaan. Lue lisää