Edistetään yhdessä hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä.

FIANT Consulting Oy

Tarjoaa laadukkaita asiantuntijapalveluita ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen kysymyksissä. Rautaisella asiantuntijuudellamme sekä vankalla käytännön kokemuksellamme autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.

Aakkosemme

F

FEASIBILITY – TOTEUTETTAVUUS Kehitämme aktiivisesti parhaita tapoja tukea asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa erilaisissa toimintaympäristöissä. Työssämme teoria ja käytäntö tukevat toinen toisiaan.

I

IMPACT – VAIKUTTAVUUS Asiakkaidemme tukeminen toimintansa vaikutusten tunnistamisessa, seurannassa ja arvioinnissa on oleellinen osa työtämme kestävän kehityksen edistämiseksi.

A

ADDING VALUE – LISÄARVO Mielestämme kaikkien mukana olevien tahojen osaamisen ja kokemuksen tunnistaminen, hyödyntäminen ja vahvistaminen on kestävän kehityksen perusedellytys.

N

NEW LEARNING – UUDEN OPPIMINEN Jatkuva uuden oppiminen ja uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen on meille tärkeää. Vuorovaikutteinen yhdessä oppiminen eri toimijoiden kesken on oleellista kestävässä ja tuloksellisessa toiminnassa.

T

TEAMWORK + TIIMITYÖ Teemme dynaamista tiimityötä, jossa mukana olevien taidot ja kyvyt yhdistetään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

NO TIME TO WASTE -SELVITYS

FIANTin yhteistyössä 3bility Consultingin kanssa tekemän selvityksen tulokset osoittavat, että vasta 11% tarkastelluista 110 suomalaisesta yrityksestä on integroinut SDGt liiketoimintaansa. Nämä globaalit tavoitteet tukisivat yrityksiä liiketoimintansa sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden vahvistamisessa sekä myös toimintansa kehittämisessä ja kansainvälisille markkinoille pääsyssä. Lue lisää: No_time_to_waste

The Center for Corporate Responsibility at Hanken School of Economics, FIANT Consulting Oy and 3bility Consulting invite you to the seminar: Human rights – Why should investors care? The purpose of the seminar is to bring different stakeholders together to discuss among other: What are the benefits of an effective human rights due diligence and how can investors act as a driving force in requiring human rights due diligence in their portfolios? The program and list of speakers can be found here.

The seminar is free of charge but registration here is mandatory.