Edistetään yhdessä hyvinvointia, ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä.

FIANT Consulting Oy

Tarjoaa laadukkaita asiantuntijapalveluita ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen kysymyksissä. Rautaisella asiantuntijuudellamme sekä vankalla käytännön kokemuksellamme autamme asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.

Aakkosemme

F

FEASIBILITY – TOTEUTETTAVUUS
Kehitämme aktiivisesti parhaita tapoja tukea asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa erilaisissa toimintaympäristöissä. Työssämme teoria ja käytäntö tukevat toinen toisiaan.

I

IMPACT – VAIKUTTAVUUS

Asiakkaidemme tukeminen toimintansa vaikutusten tunnistamisessa, seurannassa ja arvioinnissa on oleellinen osa työtämme kestävän kehityksen edistämiseksi.

A

ADDING VALUE – LISÄARVO

Mielestämme kaikkien mukana olevien tahojen osaamisen ja kokemuksen tunnistaminen, hyödyntäminen ja vahvistaminen on kestävän kehityksen perusedellytys.

N

NEW LEARNING – UUDEN OPPIMINEN

Jatkuva uuden oppiminen ja uusimman tutkimustiedon hyödyntäminen on meille tärkeää. Vuorovaikutteinen yhdessä oppiminen eri toimijoiden kesken on oleellista kestävässä ja tuloksellisessa toiminnassa.

T

TEAMWORK + TIIMITYÖ

Teemme dynaamista tiimityötä, jossa mukana olevien taidot ja kyvyt yhdistetään yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

WORDS TO DEEDS -SELVITYS

FIANTin yhdessä 3bility Consultingin kanssa tekemä selvitys osoittaa, että selvä enemmistö Suomen suurimmista pörssiyrityksistä on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia liiketoiminnassaan. Samanaikaisesti esimerkiksi vain 20 % tarkastelluista yrityksistä kertoo ryhtyneensä järjestelmällisemmin arvioimaan ihmisoikeusvaikutuksiaan. Lisäponnistuksia siis tarvitaan, jotta yritysten ihmisoikeussitoumukset konkretisoituvat käytännön toimiksi. Lue lisää: Words_to_Deeds_Nov_2019

NO TIME TO WASTE -SELVITYS

FIANTin yhteistyössä 3bility Consultingin kanssa tekemän selvityksen tulokset osoittavat, että vasta 11% tarkastelluista 110 suomalaisesta yrityksestä on integroinut SDGt liiketoimintaansa. Nämä globaalit tavoitteet tukisivat yrityksiä liiketoimintansa sosiaalisen ja ympäristöllisen kestävyyden vahvistamisessa sekä myös toimintansa kehittämisessä ja kansainvälisille markkinoille pääsyssä. Lue lisää: No_time_to_waste